Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Văn bản Bộ giáo dục

NĐ 136 - Luật tố cáo
CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 136/2006/NĐ-CP _____________________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo _______ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm...

Văn bản nhà trường

Công tác phổ biến GDPL
PHÒNG GD&ĐT THUẬN AN TRƯỜNG THCS TÂN THỚI Số: 25/QĐ-THCSTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lái Thiêu, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2013-2014 -------------------- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN THỚI - Căn cứ vào Điều 19 của Thông tư số...