Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 3. At home

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiện Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:59' 23-09-2011
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người
TAN THOI SECONDARY SCHOOL
Welcome to our class
8A6
UNIT 3: AT HOME (READ)
http://violet.vn/thienhanh_2009
Where’s the dish rack?
It’s on the counter next to the fruit bowl.
Where’s the calendar?
It’s above the refrigerator.
Where’s the rice cooker?
It’s between the block and the fruit bowl.
Is the kitchen suitable for children to play?
UNIT 3: AT HOME
Lesson 4: READ
Thursday, September 22nd 2011.
Safety PRECAUTIONS
in the Home
precaution (n)
sự đề phòng
safety (n)
sự an toàn
suitable (a)
thích hợp
chemical(s)
chất hóa học, hóa chất
drug
medicine
thuốc
Drugs can look like candy.
soft drinks
nước giải khát
nước ngọt
match(es)
trận đấu
que diêm
One match can start a fire.
fire (n)
lửa, đám cháy, trận hỏa hoạn
cause (v)
gây ra
destroy
tàn phá
hủy hoại
injure
làm bị thương
electrical sockets
ổ điện
electricity (n)
điện
cover (v)
che lại
Electricity can kill children.
dangerous objects
đồ vật nguy hiểm
knife / knives
children’s reach
tầm tay trẻ em
Keep dangerous objects out of children’s reach.
household objects
đồ dùng trong nhà
đồ gia dụng
scissors
beads
những hạt tròn nhỏ
precaution (n):
safety (n):
drug (n) / medicine (n):
chemical (n):
match(es) (n):
destroy (v):
injure (v):
fire (n):
electrical socket (n):
bead (n):
suitable (a):
household object(s):
children’s reach:
sự an toàn
thuốc
hoá chất
que diêm
huỷ hoại
làm bị thương
lửa, đám cháy
ổ điện
hạt tròn nhỏ
sự đề phòng
thích hợp
đồ dùng trong nhà
tầm tay trẻ em
GRAMMAR
a) Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards?
Because children often try to eat and drink them.

must
must not / mustn’t
have to
Modal verbs
Why …?
Because ….

1. Answer.
True or false? Check the boxes.
Correct the false sentences.
True/ false statements prediction
SAFETY PRECAUTION IN THE HOME

in locked cupboard
dangerous
can
b) Why mustn’t we let children play in the kitchen?
2. Ask and answer.
c) Why mustn’t children play with matches?
d) Why must we cover electrical sockets?
e) Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach?
Because it is a dangerous place to play.
b) Why mustn’t we let children play in the kitchen?
2. Ask and answer.
c) Why mustn’t children play with matches?
Because matches can start a fire.
2. Ask and answer.
 Because children can put something into electrical sockets.
d) Why must we cover electrical sockets?
2. Ask and answer.
Because they can injure or kill children.
e) Why do we have to put all dangerous
objects out of children’s reach?
2. Ask and answer.
c) Because matches can start a fire.
b ) Because it is a dangerous place to play.
d) Because children can put something into electrical sockets.
e) Because they can injure or kill children.
2. Ask and answer.
Consolidation
Prepare: WRITE.

1. Read (page 32)
Homework:
2. Write a description of the kitchen. (page 33)
GOODBYE
Thank you very much
 
Gửi ý kiến